Jul 15, 2024  
2023-2024 University Bulletin 
    
2023-2024 University Bulletin [ARCHIVED BULLETIN]

Painting Minor


Painting Minor (15 hours)

       ART 105 - Fundamentals of Drawing  

       ART 201 - Life Drawing: Anatomy  or ART 202 - Life Drawing: Portrait  

       ART 224 - Painting I: Color and Light  

       ART 304 - Painting II: Form and Content  

       ARTH 190  or ARTH 191